NA_ŻARTY

Joined: 2017-10-09
Kolekcjoner życiowych błędów
Points30More
To keep level: 
Points needed: 170
Last game

Games activity

1000 (Thousand)

1000 (Thousand)

WinsChips Won
794128.11 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

WinsGames Played
402810

Gifts

Gifts : 18

Something about me

About me
BEATAB
Interests
https://youtu.be/ZDdn_BHeEFg,
Things I like
,https://youtu.be/JQUNTJob078?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
,
,

,https://youtu.be/8cgd0-SThUg?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


LeilaTrianam


https://youtu.be/YYj53rveap0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA
https://youtu.be/MfEgrM16SzU?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...
https://youtu.be/pwI0Tr9RGIc

Mój syn­ku mały, dźwi­gnio ży­cia
mego i celu du­szy mej:
nad two­im czół­kiem od po­wi­cia
za­błysł zły uśmiech doli złej - -

i ca­łym mego bytu ce­lem
jest wal­czyć o cię z dolą tą,
klą­twy nad tobą być mści­cie­lem
i spła­cić dług mój choć­by krwią.

Krwią mą ser­decz­ną, tru­dem, męką,
gdy­by tak pa­dło za twą rzecz - -
mój syn­ku mały: tą pio­sen­ką
bu­dzę cię rano gdzieś tam precz...
Otwie­rasz oczy ja­sne, duże,
jak mą­dry anioł oczy masz - -
mój syn­ku mały: tam, na chmu­rze,
tam musi być nad tobą straż.

Mój syn­ku mały: te­raz czu­ję,
jak w ser­cu wia­ra ro­dzi się - -
cóż ja po­tra­fię, cóż zbu­du­ję,
je­śli ina­czej fa­tum chce?
I szu­kam Boga koło sie­bie,
i szu­kam ja­kichś do­brych sił,
aby mi strze­gły, syn­ku, cie­bie,
abyś ty żył mi, abyś żył...

I moje błęd­ne w my­ślach czo­ło
jam go­tów wbić w mo­dli­twy próg
i cze­kać, czy mnie ręką gołą,
gołą Swą ręką nie tknie Bóg - -
czy mi nie po­wie tam, z tym czo­łem
śćmio­nym przez błęd­ny my­śli wian,
zgię­te­mu tam pod błą­dzeń ko­łem:
Jam jest nad two­im sy­nem - Pan!...K.P-Tetmajer."Memu synkowi"

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E

Nie wiem, kto jesteś — ledwo kilka razy

widziałem ciebie — za każdym widzeniem

pierś ma się dziwnym podnosi wzruszeniem,

serce szalonym poczyna bić tętnem,

a usta moje palą te wyrazy,

które bym tylko w omdleniu namiętnem,

patrząc ci w oczy, wymówił westchnieniem.

Rozkosz i boleść czuję, gdy cię widzę,

i zdaje mi się, że cię kochać muszę,

i zdaje mi się, że cię nienawidzę —

przekląłbym ciebie i oddal ci duszę.Na myśl rozkoszy, jaką twój dać może

uścisk dziewiczy, oszaleć się boję —

szukając ciebie, spotkania się trwożę —

trucizną są mi cudne oczy twoje,

oczy błękitne i senne jak morze.

Na samą myśl tę, gdy cię półomdlałą

widzę w snach moich z lawy i płomienia,

gdy dłutem z ognia rzeźbię twoje ciało,

każdy kształt ciała, co gdy opierścieni,

zmysły w huragan i krew w burzę zmieni:

na samą myśl tę bliskim jest omdlenia.Tonąc w srebrzystym ócz twoich błękicie,

pod stopy twoje rzuciłbym me życie,

a razem żądzę uczuwam szaloną

zabić cię jednym oczu moich błyskiem,

bo wolałbym cię śmierci poślubioną

widzieć niż z innym splecioną uściskiem...K.P-Tetmajer."Do Nieznajomej"


https://youtu.be/Cm__LTpuuRc?list=RDGMEM6ijAnFTG9nX1G-kbWBUCJAVMCm__LTpuuRc

Last visits

Total visits: 11739
7 minutes ago
24 minutes ago
27 minutes ago
30 minutes ago
1 hour ago
1 hour ago
1 hour ago
1 hour ago
1 hour ago

Wall