cpomoi

 
joined: 2013-07-04
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Points128more
Next level: 
Points needed: 72

Games activity

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Games CompletedChips Won
52204135.45 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Gifts

Gifts : 25

Photos

Last visits

Total visits: 24987
1 hour ago
7 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
21 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
1 day ago

Wall